معرفی کوتاه

شرکت مهندسی و ساختمانی ساتراپ دژکار در آبان ماه سال 1383 تأسیس شده است و سرمایه صد در صد پرداخت شده آن 60 میلیارد ريال می باشد .

شرکت ساتراپ دژکار متعلق به سهامداران بخش خصوصی می باشند که طبق آئین نامه تشخیص صلاحیت  مصوب 31/02/1360 هیأت وزیران از کارشناسان و متخصصان شاغل در شرکت می باشند .

زمینه فعالیت این شرکت ارائه خدمات مهندسی، پیمانکاری، مشاوره و مدیریت پیمان در ایران و سایر کشورهای جهان است. تخصص این شرکت در اجرای عملیات ذیل می باشد؛

تعویض نئوپرن
درز انبساط
تقویت تیر و ستون
پایدارسازی کوله پلها
تعویض روکش آسفالت عرشه پلها
اجرای FRP
کاشت بولت

پروژه های اخیر